metaanàlisi

f
Medicina

Tècnica estadística utilitzada per a analitzar conjuntament les dades obtingudes amb diferents experiments dissenyats per avaluar una mateixa hipòtesi, però els resultats dels quals, individualment, no serien estadísticament representatius.