metaboloma

m
Bioquímica

Patró complet dels metabòlits produïts per un organisme, un teixit o una cèl·lula, o dels corresponents a una condició fisiològica concreta.