metadada

f
Arxivística i biblioteconomia

Conjunt d’elements descriptius que serveixen per a la identificació de documents o recursos digitals.

La paraula és nova, però no el concepte, ja que els catàlegs de les biblioteques contenen dades sobre les dades representades en els llibres, i les metadades són també dades sobre dades. El projecte de metadades més conegut és el Dublin Core, en el qual un conjunt d’experts reunits a Dublin, Ohio, fixaren els elements necessaris per a la descripció dels documents digitals i que posteriorment han estat acceptats de forma general. Els elements són els següents: títol o nom donat per l’autor al document; autor o persona física o jurídica responsable de la creació del contingut intel·lectual; matèria i claus o elements que aclareixen el títol del contingut; descripció, consistent en un resum del document textual o en una explicació del document visual; editor o entitat responsable de posar el document en internet; col·laboradors o persones físiques o jurídiques que han contribuït intel·lectualment al contingut del document; data en què el document es posa a disposició dels usuaris; tipus de document, format o dades sobre el maquinari i el programari indispensables per a la utilització del document; identificador o seqüència de caràcters que localitzen un document com ara l’URL (Universal Resources Locator) o l’ISBN (International Standard Book Number); font o seqüència de caràcters que identifiquen el document del qual prové el document descrit; llengua; relació o identificador d’un segon document relacionat amb el document descrit; abast territorial o temporal del document, i drets i condicions d’accés al document o recurs descrit.