metàfora

metáfora (es), metaphor (en)
f
Retòrica

Figura de dicció que hom fa quan empra un mot que expressa literalment una cosa per a manifestar-ne una altra que tingui una certa semblança amb aquella.