meteor

meteoro (es)
meteor (en)
m
Meteorologia

Qualsevol fenomen produït dins l’atmosfera terrestre.

Hi ha meteors aeris, tots relacionats amb els vents; aquosos, deguts a la condensació, la precipitació i la congelació del vapor d’aigua atmosfèrica (boira, núvols, pluja, pedra, rosada, gebrada); lluminosos, deguts a fenòmens òptics de reflexió, refracció o difracció dels raigs del sol (arc de Sant Martí, halos, corones); i elèctrics, produïts per la càrrega elèctrica atmosfèrica (llamp, tro, foc de Sant Telm).