meteorologia espacial

f
Astronomia

Branca de l’astrofísica que estudia i tracta de predir les condicions del Sol i del vent solar, la magnetosfera, la ionosfera i la termosfera que poden influir en els sistemes tecnològics, tant a la superfície de la Terra com a l’espai, i suposar un risc per a la salut, en especial dels astronautes.