metil etil cetona

cetona etil metílica, CH3COCH2CH3, 2-butanona
m
Química

Cetona alifàtica, d’olor agradable, que bull a 73,4°C.

Hom l’obté industrialment per deshidrogenació catalítica, o oxidació del sec-butanol entre 350 i 400°C amb un catalitzador de zinc. És emprada com a dissolvent de resines viníliques i cautxú sintètic.