mètode Montessori

m
Educació

Sistema pedagògic, lligat al moviment de l’escola nova, iniciat per Maria Montessori en les seves case dei bambini (1907).

Dedicat especialment a l’etapa de formació preescolar, pretén d’evidenciar i de potenciar totes les aptituds biològiques de l’infant. Aplicat per primera vegada als Països Catalans a l’escola Montessori de la Casa de la Maternitat de la diputació provincial de Barcelona (1913), fou àmpliament difós pels pedagogs renovadors, en especial per Joan Palau i Vera. El 1915 aplicaven aquest mètode 13 escoles a Catalunya. El seu material didàctic continua essent utilitzat en nombroses escoles.