metol

m
Fotografia
Cinematografia

Nom comercial del sulfat d’1-hidroxi-4-metilaminobenzè.

És una substància pulverulenta blanca i cristal·lina que hom empra com a agent revelador. Pot produir emmetzinament de la pell en persones que hi siguin al·lèrgiques.