metre

m
Física

Instrument de mesura de longituds, que té un metre o més de llargària i porta marcada la divisió en decímetres, centímetres i mil·límetres.