Meyers Chuck

Localitat de l’estat d’Alaska (EUA).