mho

m
Física

Unitat corrent de conductància i d’admitància, igual a la inversa de l’ohm.

És un nom emprat als EUA, però no acceptat pel SI, que proposa el de siemens. Rep el nom de la inversió del cognom del físic Georg Simon Ohm.