Michigan

Estat dels EUA.

La capital és Lansing. El territori s’estén per dues penínsules, la Superior i la Inferior, separades per l’estret de Mackinac, el qual comunica el llac Michigan amb el llac Huron. La península Superior és separada del Canadà (província d’Ontario) pel canal del Nord; el relleu és pla (màxima alçada, 616 m) i recorregut per rius curts. La península Inferior és travessada des de la badia de Saginaw fins al SW per una depressió, formada per un antic riu glacial; la resta és també plana i els rius són també curts. Tot el territori és cobert per llacs d’origen glacial. El clima és continental, influït pels llacs (7°C de temperatura mitjana anual i més de 750 mm de precipitacions anuals). Boscs de coníferes i bedolls ocupen el territori, excepte al SW, on domina la praderia. La població, que el 1900 era de 2 420 982 h, augmentà en un 223% fins el 1960 (5 398 789 h), i des d’aquest any fins al 1970 (8 875 083 h) en un 64,4%; posteriorment el creixement s’ha frenat molt: tan sols prop d’un 7% en 1970-90. La població blanca és majoritària (85%), però la negra (un 13%) té un creixement superior; la resta són indis i asiàtics. La població urbana representa més del 70% del total. Les ciutats principals són Detroit, amb més d’un milió d’habitants, i, amb més de cent mil habitants, Grand Rapids, Flint, Warren, Lansing —la capital—, Livonia, Sterling Heights i Ann Arbor. L’agricultura produeix blat de moro, civada, bleda-rave sucrera, patates i fruita. L’explotació forestal ha perdut importància. S'hi destaquen els recursos minerals: ferro, ciment, sals, coure, petroli i gas natural. És molt important la indústria automobilística, localitzada principalment a Detroit; hi ha també indústries del moble, químiques, farmacèutiques i del paper. El territori fou explorat i ocupat pels francesos des del començament del s XVIII fins al 1763, que els britànics els n'expulsaren definitivament. Bé que aquests hi mantingueren un domini intermitent fins el 1812, després de la guerra d’independència passà a formar part (1787) del Territori del Nord-Oest dels EUA, del qual se separà amb els límits actuals el 1805. El 1837 passà a ser el vint-i-sisè estat de la Unió.