micorriza

micoriza (no norm.)
f
Anatomia vegetal
Micologia

Unió d’una arrel amb un fong.

Aquesta unió té un caràcter simbiòtic i moltes vegades és específica. Si les hifes penetren en les cèl·lules de l’arrel, es tracta d’una micorriza endòtrofa, però si només envolten l’arrel o s’hi introdueixen per les cèl·lules de la seva escorça, hom parla aleshores d’una micorriza ectòtrofa. Les micorrizes augmenten la capacitat d’absorció de les arrels i també estableixen relacions entre diverses plantes i fins i tot entre plantes paràsites i llurs hostes.

El fong obté de la planta sucres, aminoàcids i altres substàncies orgàniques i la planta obté del fong elements minerals en forma assimilable. En alguns casos, com en el de les orquídies, la germinació de les llavors no té lloc si no hi és present el fong micorrízic. Presenten micorrizes la majoria de famílies de fanerògames, però algunes no en presenten mai, com les crucíferes o les ciperàcies.