micosi fungoide

f

Tipus de limfoma no hodgkinià, relativament poc maligne, format per limfòcits de tipus T, que afecta inicialment la pell i després s’estén als ganglis limfàtics superficials i als òrgans interns.

Clínicament hom hi distingeix una fase premicòtica, amb alteracions cutànies inespecífiques, una fase d’infiltració cutània i una darrera fase tumoral, amb ulceracions de la lesió i afectació ganglionar i visceral.