microcefàlia

microcefalisme, microcefalia (es), microcephaly (en)

f
Patologia humana

D'esquerra a dreta, bebès amb diferents mides de cap: bebè amb la mida adequada, bebè amb microcefàlia i bebè amb microcefàlia greu

Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CC0)

Malformació caracteritzada per una petitesa anormal del crani.

Els infants amb microcefàlia poden tenir problemes de desenvolupament discapacitants si la malformació s’acompanya d’un escàs creixement del cervell. La microcefàlia pot ser lleu o greu i pot ser una afecció aïllada, la qual cosa significa que pot ocórrer sense que es produeixin altres defectes greus, o pot presentar-se en combinació amb altres defectes de naixement greus. Alguns infants amb microcefàlia es desenvolupen amb plena normalitat. Les causes més freqüents de microcefàlia són infeccions intrauterines, exposició a productes químics tòxics, anomalies genètiques i malnutrició greu.