microfotòmetre

m
Química
Física

Aparell emprat per a mesurar l’ennegriment (i, per tant, la densitat òptica) d’una placa fotogràfica.

És emprat especialment en conjunció amb un espectrògraf d’emissió, per a mesurar la intensitat (mitjançant l’ennegriment) de les línies de l’espectre d’emissió d’un element obtingut sobre una placa fotogràfica. L’ennegriment és mesurat mitjançant un fototub que compara la radiació (procedent d’un focus lluminós) que rep a través de les parts clares revelades de la fotografia amb la que rep a través de les parts ennegrides. Amb aquest accessori, doncs, mitjançant un espectrògraf d’emissió hom pot efectuar determinacions quantitatives d’un element, car l’ennegriment és proporcional a la concentració de l’element en la mostra. És anomenat també densitòmetre.