microscopi

microscopio (es), microscope (en)
m
Física

Microscopi

© Dragan Trifunovic - Fotolia.com

Instrument que permet d’observar objectes de petites dimensions, que normalment són invisibles a ull nu, gràcies a un sistema de lents (òptiques, electròniques o acústiques) que en forneixen una imatge augmentada.

Els diferents tipus generals de microscopis es distingeixen segons quines siguin les “sondes” emprades per a “veure” la mostra. Així, cal distingir el microscopi acústic (les “sondes” són ones ultrasòniques), el microscopi electrònic (les “sondes” són electrons) i el microscopi òptic (les “sondes” són fotons, és a dir llum o qualsevol altra radiació electromagnètica); aquest darrer és el que donà lloc originàriament al terme genèric.