microscopi de fluorescència

m
Física

Microscopi òptic que té com a font d’il·luminació una làmpada que emet una gran quantitat de raigs ultraviolats.

Els raigs, en incidir sobre una mostra que conté fluorocroms intrínsecs o incorporats per tinció, fan que aquests s’excitin i produeixin fluorescència.