mielina

f
Bioquímica

Matèria lipoide, blanca, refringent, que recobreix els axons i les dendrites quan aquestes entren a la substància blanca del sistema nerviós central.

En els nervis perifèrics inclou el cilindreix i és voltada per la beina de Schwan.