mieloma múltiple

m
Patologia humana

Neoplàsia maligna caracteritzada per la proliferació de cèl·lules plasmàtiques en el moll de l’os, les quals produeixen un tipus determinat d’immunoglobulina (IgG, IgA, IgD o IgE).

És una malaltia, pròpia de persones més grans de 40 anys, que ocasiona dolors ossis amb múltiples lesions osteolítiques, hipercalcèmia, anèmia, insuficiència renal. S'associa sovint amb l'amiloïdosi. A voltes, es manifesta com un tumor localitzat en un os concret i, aleshores, el seu pronòstic és força més benigne.