Miengo

Municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria, situat a la ria de Mogro, entre els rius Saja i Pas.

Les activitats del sector primari constitueixen els recursos bàsics del terme: l’agricultura, la ramaderia i la pesca.