Miguel Artigas Ferrando

(Blesa, Aragó, 1887 — Madrid, 1947)

Erudit castellà.

Escriví, entre d’altres, diversos treballs sobre la figura i l’obra de Menéndez y Pelayo, i en dirigí l’edició de les obres completes. El seu Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico (1925) influí en l’anomenada generació castellana del 27.