militant

militante (es), militant (en)
f
m
adj

Que milita, especialment en el camp polític o sindical.