mil·lenarisme

m
Religió
Política

Qualsevol moviment religiós o polític que creu en una realització final, en la història, d’una època de justícia i pau plenes.