mil·lenarisme

m
Cristianisme

Creença, coneguda també com a quiliasme, difosa entre els cristians dels primers segles i fundada en la interpretació d’un passatge de l’Apocalipsi (20, 1-3), en un regne de pau d’una durada de mil anys (dada que li dóna nom) que Crist haurà de portar sobre la terra abans del judici final.

Durant la Reforma i després de la Reforma el mil·lenarisme tingué i té seguidors entre algunes sectes reformades (pietistes, adventistes, mormons). L’antropologia ha estudiat la presència de creences mil·lenaristes en diferents cultures i religions com una reacció a l’ordre colonial i postcolonial, i a l’expansió dels processos de modernització. La destrucció de les formes de vida tradicionals ha estat en molts casos una font de desestabilització espiritual, i en determinades comunitats i individus ha conduït a l’aparició o l’enfortiment de creences mil·lenaristes.