Milton Friedman

(Nova York, 31 de juliol de 1912 — San Francisco, 16 de novembre de 2006)

Milton Friedman

© Fototeca.cat

Economista nord-americà.

Es graduà el 1932 a la universitat de Rutgers en matemàtiques i economia, i el 1946 es doctorà a la universitat de Chicago on fins a la jubilació (1983) desenvolupà la seva carrera acadèmica i on encapçalà el corrent de pensament econòmic oposat al keynesianisme (escola de Chicago). La teoria sorgida de la seva anàlisi de les fluctuacions del valor del diner, i les repercussions d’aquest en els preus i l’activitat econòmica en general, coneguda amb el nom de monetarisme, el portà a propugnar la desregulació dels mercats, a criticar l’intervencionisme i a negar que hi hagués una relació inversa entre atur i inflació, la qual aconsellà de mantenir sota un control estricte per tal de garantir un creixement sostingut. Assessor econòmic de governs conservadors, fou conseller del senador republicà Barry Goldwater, i els presidents nord-americans R. Nixon, R. Reagan i la primera ministra britànica M. Thatcher posaren en pràctica moltes de les seves idees, que més tard van ser, a grans trets, mantingudes per polítics en principi molt menys afins, com ara B. Clinton i T. Blair. Ha publicat Essays in Positive Economics (1953), A Program for Monetary Stability (1959), Capitalism and Freedom (1962), Dollars and Deficits (1968), Money and Economic Development (1973), Price Theory (1976), Tax Limitation. Inflation and the Role of Government (1978) i Free to Choose (1980) i diversos articles a la revista Newsweek . El 1976 li fou atorgat el premi Nobel d’economia.