Minamoto no Yoritomo

(?, 1147 — ?, 9 de febrer de 1199)

Primer shōgun del Japó (1185-99).

Fill de Yoshitomo (1123-60), reuní forces suficients i venjà el seu pare destruint la família dels Taira. Prengué el títol de shōgun i fundà a Kamakura un govern militar ( bakufu) que dirigí la sort del país. Definí els trets polítics i institucionals del shōgunat, que persistiren fins al s XIX. Bon comandant i organitzador, tingué com a conseller Ōe Hiromoto. Gelós de la seva mateixa família, féu assassinar el seu germanastre Yoshitsune, el seu cosí Yoshinaka, el seu oncle Yuküe i el seu germà Noriyori, la qual cosa provocà l’ascensió del seu sogre Hojo Tokomasa, home molt hàbil i successor seu en el shōgunat.