mini

òxid de plom, Pb3O4, minio (es), red lead (en)
m
Pintura
Química
Mineralogia i petrografia

Substància pulverulenta, de pes específic 9 i d’un color que va del taronja al vermell segons les dimensions de les partícules.

El mini natural no presenta una simetria definida. En la indústria hom l’obté per escalfament de plom al voltant dels 500°C; primerament es forma litargiri (PbO), el qual, per posterior oxidació, es transforma en mini. És insoluble en aigua i molt resistent als àcids minerals. Antigament el mini fou molt emprat com a colorant per a tintes i pintures; actualment hom l’utilitza en la fabricació de vidre de plom, en la preparació d’esmalts i vernissos (sobretot pel seu poder cobrent i per la seva resistència a l’oxidació), com a fundent, etc.