miniordinador

m
Electrònica i informàtica

Ordinador de potència de càlcul i capacitat de memòria mitjanes.

Pot funcionar autònomament o bé connectat a un gran ordinador (host). Hom sol aplicar-li diversos perifèrics. Bé que en principi les seves característiques el situen entre el gran ordinador i el microordinador, els grans avenços que aquests experimenten darrerament redueixen com més va més les diferències entre el microordinador i el miniordinador.