ministre
| ministra

f
m
Política

Cap de cadascun dels departaments en què es divideix la governació d’un estat.

Els ministres poden ésser nomenats pel cap de l’estat, pel primer ministre o perl parlament, i tenen per missió fixar col·lectivament les mesures polítiques i administratives a l’estat. A les democràcies europees són col·lectivament responsables davant el parlament de l’acció del govern.