minoria

f

En una votació, part més petita dels vots emesos en un o altre sentit.