minoria d’edat

f
Dret civil

Temps que dura la condició del menor d’edat.