miocardiopatia restrictiva

f

Estat patològic del cor caracteritzat per la disminució del volum intraventricular, a causa d’una obliteració parcial de la cavitat ventricular per teixit fibrós i trombes.

Clínicament, la cardiomegàlia és discreta i la insuficiència cardíaca és de predomini dret; es pot observar en el curs de certes malalties com l’amiloïdosi, l’hemocromatosi, la sarcoïdosi i l’endocarditis fibroplàstica de Loeffler.