miosi

f
Oftalmologia

Contracció excessiva de la pupil·la ocular; és produïda per certs processos morbosos o per l’acció d’alguns fàrmacs.