Miquees

(Moreset, Judà, segle VIII aC — ?, segle VIII aC)

Profeta menor.

Contemporani d’Isaïes, degué predicar durant el regnat d’Ezequies (728-699 aC). En el llibre que porta el seu nom alternen dos reculls d’amenaces contra els abusos religiosos i socials amb dos reculls de promeses. Dels quatre reculls, tots d’una gran vivacitat, el segon d’amenaces deu ésser d’una altra mà, bé que d’un contemporani de Miquees, i el segon de promeses és certament posterior.