miquel

chasco (es), rebuff (en)
m

Refús, retret, menyspreu, desdeny, etc, inesperat i desagradable, mortificador, humiliant.