Miquel Carreras i Costajussà

(Sabadell, Vallès Occidental, 1905 — ?, 1938)

Escriptor i historiador.

Es llicencià en dret i en filosofia i lletres a Barcelona. Fou arxiver i cronista de la ciutat de Sabadell (1928) i col·laborà a La Ciutat i al Diari de Sabadell. Publicà uns modèlics Elements d’història de Sabadell (1932), Conceptes i dites de Martí Rialp (1938), i, amb el pseudònim de Miquel Costa, Línies d’història ciutadana (1930).