Miquel Duran i Saurina

(Inca, Mallorca, 1866 — Inca, Mallorca, 1953)

Miquel Duran i Saurina

© Fototeca.cat

Publicista, poeta i impressor, de família pagesa humil.

Autodidacte, fundà a Inca el Cercle d’Obrers Catòlics (1900). Estimulà com a impressor les publicacions en català. Des de l’any 1922 actuà en un regionalisme catòlic, acostat a la Lliga. Creà els setmanaris “Es Ca d’Inca” (1900-04), “La Bona Causa” (1904-05), “Ca-Nostra” (1907-29) i “La Veu d’Inca” (1915-19). Dirigí “La ignorància” (segona època, 1918-19). A Flors de roella (1922) i A la Mare de Déu de Lluc (1936) recollí els seus poemes paisatgístics, sentimentals i religiosos, influïts pels glosadors populars i per l’Escola Mallorquina.