Miquel Estela

(Barcelona, segle XV — Barcelona, segle XV)

Comanador i escriptor.

Autor de poemes religiosos, com l’Oració feta en nom del comanador Estela a Déu lo Pare i la Comèdia de la sagrada passió de Jesucrit, i d’un llarg comentari en prosa catalana a una cançó de Juan Rodríguez del Padrón. Actuà com a jutge en el debat poètic del grup de Bernat Fenollar que se celebrà a València poc després del 1472.