Miquel Peres

(València, segle XV — València, segle XV)

Prosista.

Autor d’obres i de traduccions de caràcter religiós. La més important de les seves versions és la de la Imitació de Crist, impresa per primera vegada a Barcelona el 1482; és dedicada a Isabel de Villena, abadessa del monestir de la Trinitat de València. A la rúbrica inicial consta que la versió fou feta “de llatí en valenciana prosa”, expressió que hom troba repetida a la lletra proemial de la Vida de Santa Caterina de Sena (València, 1499); aquestes afirmacions, així com altres de semblants de Joan Roís de Corella i de Bernadí de Vallmanya, han fet suposar a una part de la crítica moderna que l’expressió “valenciana prosa” potser era emprada per a designar el tipus de prosa renaixentista recargolada i barroca d’alguns escriptors cultes valencians com el mateix Peres, amb la seva deliberada exhibició de recursos retòrics filigranats i una clara tendència a escandir frases com si fossin versos decasíl·labs. Escriví també una Vida de la sacratíssima Verge Maria (1495, objecte de moltes edicions fins al s. XVIII) i una Vida de Sant Vicent Ferrer (València, 1510).