mirall dicroic

m
Física

Tipus de mirall semitransparent que, segons la longitud d’ona de la llum incident, actua com a reflector o bé com a cos transparent.

És usat per a descompondre cromàticament els senyals lumínics.