Miranda

El més interior i més petit dels satèl·lits d’Urà, descobert per G.K.Kuiper el 16 de febrer de 1948.

Gira a una distància mitjana del centre del planeta de 135 000 km. La seva òrbita és quasi perfectament circular i té un grau d’inclinació de 97° 59´ respecte a la d’Urà. El període de revolució sideral és d’1,41 dies. El seu diàmetre és d’uns 400 km.