Miranda

Despoblat i partida del municipi de l’Olleria (Vall d’Albaida), al N de la vila.