miscibilitat

f
Química
Física

Qualitat de miscible.