missa

f
Música

Composició musical escrita damunt els texts de l’ordinari de la missa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus i Agnus Dei).

Sempre ha estat el tema predilecte dels autors de música religiosa i són molt pocs els compositors que no n'han escrita alguna. Habitualment eren interpretades durant el culte, fins que el Motu proprio de Pius X (1903) n'exclogué les obres considerades inadequades i en limità el repertori. Entre les més conegudes figuren les de Dufay, Ockeghem, Josquin des Prés, la Missa Papae Marcelli, de Palestrina, les de Byrd a Anglaterra, les de T.L.de Victoria a Castella i, al s XVIII, les de J.S.Bach (especialment la Missa en si menor) a Alemanya i les de W.A.Mozart, J.F.Haydn i F.Schubert a Àustria. Entre els italians es destacaren L.Cherubini, autor de dues misses de rèquiem, Rossini, G.Verdi i, modernament, L.Perosi.