missa de sant Amador

f
Cristianisme

Cadascuna de les trenta misses que es deien pels difunts.

Era un costum típic dels s. XV i XVI, fundat en una promesa de salvació d’aquest sant.