missatge

m
Electrònica i informàtica

Informació donada per un programa o un sistema operatiu d’un ordinador, per tal d’assenyalar l’estat d’execució d’una feina, per a exposar errors o falles detectats o per a requerir una informació concreta.