missatge

m

Contingut ideològic, moral, etc, que pretén de transmetre una obra literària, artística, etc.