missatge

mensaje (es), message (en)
m

Comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat.