missatge

m

Comunicació destinada a ésser difosa per un sistema de transmissió d’informació.

Un missatge és format per una seqüència de mots, lletres, símbols, etc, que representen una determinada quantitat d’informació.